15. november 2010

Õpime kasutama Interneti eesti keele sõnaraamatut!

Võta lahti Interneti-lehekülg http://www.eki.ee/dict/qs2006/ .

1. ülesanne

Kontrolli ÕS-ist, kuidas sõna õigesti kirjutatakse ning kirjuta korrektsed sõnad oma ajaveebi.

varukas - varrukas, kanarbik - kanarpik, apelsin - apelsiin, mandarin - mandariin, krokodill - krokotill, president - presitent, röntgen - röntken, anekdoot - anektoot, detektiiv - tetektiiv, arhidekt - arhitekt, brikett - prikett, taburet - taburett, kotlet - kotlett, pankrot - pankrott, garaaš - garaaž, garderoob - karderoob, psüholoogia - psühholoogia, draama - traama, kandidaat - kanditaat, kompek - kompvek, draagiline - traagiline, hubane - ubane, kiirkäia - kiirkäija, minia - minija, treial - treijal, revolutsioon - revolutsjoon, material - materjal, linlane - linnlane, professor - proffessor, režisöör - režissöör, vargsi - varksi, müüija - müüja, finish - finiš

Kirjuta 10 veaohtliku sõnaga ajaveebis laused.

2. ülesanne

Kirjuta ÕS-ist välja, millise tüüpsõna eeskujul tuleb järgmisi sõnu käänata või pöörata. Selleks kliki märksõna kõrval olevale numbrile. Kääna tüüpsõna abil antud sõna 3 esimeses käändes või pöördes. Selgita tundmatute sõnade tähendust.

Näide 1: laadima - tüüpsõna 55 (õppima) ja 57 (lugema)

laadima, laadida, laadin

laadima, laadida, laen

Näide 2: šeff - tüüpsõna 20 (paks) - ülemus, ülem, juhataja

šeff, šefi, šeffi

Sõnad: poogen, õudne, korsten, aldis, needma, vaaritama, teadma, teotama.

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar