20. detsember 2010

Jõulukaardid

Uuri leheküljelt http://joulud.postimees.ee/?id=199528, millal ja kust sai alguse jõulukaartide saatmise tava ning mida postkaartidel peamiselt kujutati. Kirjuta vastused oma ajaveebi. Vaata kuut postkaarti, vali välja üks ning kirjelda seda oma ajaveebis. Milliseid erinevusi märkad selle ja tänapäevaste kaartide vahel?


Kirjuta üks omaloominguline jõululuuletus (NB! Internetist ei tohi kopeerida, tähtis on ise teha). Joonista oma jõulukaart, kus on nii luuletus kui ka Sinu jõulusoov. Salvesta kaart jpg-failina ja pane üles ajaveebi.

Lõpeta eelmise korra kõnekäändude ülesanne!

Tee läbi kõnekäändude ülesanded ja kirjuta jutt, kus kasutad sobivaid kõnekäände (vaata allpool olevat ülesannet). Pealkirjasta jutt ning publitseeri see oma ajaveebis.
Loe klassikaaslaste jutte ning vaata kõnekäändude pilte. Kirjuta vähemalt viie jutu alla ka oma kommentaar: kas jutt oli mõistetav, kas kõnekäänud sobitusid teksti ja muutsid teksti ilmekamaks, mis meeldis eriti ja mida soovitaksid teisiti teha. Kiida ka klassikaaslast, kellel oli kõige vahvam kõnekäänu pilt.

13. detsember 2010

Tunne kõnekäände!

Kliki järgmistele linkidele ja kontrolli, kui paljusid kõnekäände tunned. Pane ajaveebis uue postituse pealkirjaks "Õpin kõnekäände" ning kirjuta välja need piltlikud väljendid, mis olid sulle võõrad või mida võiks oma tekstis jutu ilmestamiseks kasutada.

1.

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h1.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/vali/vali1.htm; http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/moodusta/moodusta1.htm; http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/taidalyngad/lynk1.htm;
http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/lause/lause1.htm;

2.

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h5.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h9.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h13.htm.


Koosta põnev jutt välja kirjutatud kõnekäändudega ning pane sellele lugema kutsuv pealkiri.

6. detsember 2010

Kõnekäänud

1. Mitut kõnekäändu tead, mis on seotud sõnaga keel (näiteks keelt peksma)? Kui tead mõnda, pane see oma ajaveebi kirja.
2. Selleks, et teada, kui palju neid tegelikult on, uuri eesti kõnekäänude andmebaasi:
http://www.folklore.ee/justkui/andmebaas.php. Sisesta otsitava sõna kasti "keel" ja vajuta "otsi". Kirjuta loendist välja vähemalt 10 kõnekäändu.
3. Joonista 3 kohta pilt, mis annab kõnekäänu tähendust sõna-sõnalt edasi. Ideede saamiseks võid vaadata animeeritud kõnekäände (http://wiki.tdl.ee/mediawiki/index.php/Animeeritud_k%C3%B5nek%C3%A4%C3%A4nud).
4. Vaata oma pinginaabri pilte ja püüa arvata, mis kõnekäänuga on tegemist. Kirjuta see pildi juurde kommentaari.


Sünonüümid

Vaata, kui hästi tunned sünonüümseid sõnu! Mine aadressile http://web.zone.ee/suhtlemisoskused/snonmide_kaardimng.html ja tee juhendi abil läbi sünonüümide kaardimäng. Mitu punkti 20-st said?

Kirjuta leitud sünonüüme kasutades huvitav jutt ja publitseeri see ajaveebis.

Kordamine

Mine aadressile http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/. Võta sisukorrast "Kokku- ja lahkukirjutamise" peatüki alt lahti alapeatükk "Kohanimede õigekiri". Vaata üle reeglid ning tee harjutus 1 ja 2. Harjutuste täitmisega paralleelselt tee ajaveebis oma vigade parandus: kirjuta üles sõnad, milles eksisid, ja koosta nendega laused. Lausete alla kirjuta, mitu protsenti õigeid vastuseid said.
Samamoodi toimi "Täheortograafia" peatükist alapeatüki "Kaashäälikuühendi õigekiri" harjutustega 1-6.