7. märts 2011

Uue ja vana aja kombed

Mine aadressile http://www.erm.ee/files/t66vihik/html/T66vihik.html

ja täida ülesanded. Kirjuta tehtud töö põhjal ajaveebi, millised on sinuealiste lood, kombed, mängud, naljad jne ning kuidas need erinevad vana aja omadest.

Võõrsõnad ja nende tähendus

Mine järgmistele lehekülgedele ja täida need kolm ülesannet. http://ellehein.googlepages.com/snathendused6-2.htm

http://ellehein.googlepages.com/snathendused6-3.htm

http://ellehein.googlepages.com/snathendused6-4.htm

Sõnad, mille tähendusi sa ei teadnud, kirjuta oma ajaveebi ja koosta nendega laused.

Koosta ristsõnu!

Koosta kaks ristsõna, kasutades omal valikul järgmisi võõrsõnu. Võõrsõnade tähendus vaata järele http://www.eki.ee/dict/qs2006/.


anekdoot, intelligentne, professionaalne, familiaarne, annulleerima, režissöör, atentaat, ballaad, drastiline, afišš, arhitekt, distsipliin, dateerima, materiaalne, korruptsioon, terminal, konfidentsiaalne, pensionär, magistraal, aktsepteerima, potentsiaalne, brošüür, intervjueerija, efektne, mahhinatsioonid, illegaalsed, türanlik, tendents, traagiline, karussell, ballett, konstateerima, virtuoossed, suveräänne, barokne, terrass, guašid, paralleelne, balansseerima, mateeria, boheemlane, šašlõkk, portsjon, karantiin, konkurslane, biograafia, entsüklopeedia, seanss, arhailine, almanahh, borš, trohheus, puänt, kandidaat, garantii, karikatuur, šedööver, ressurss, grimeerimaRistsõnade koostamiseks mine aadressile http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/. Koosta kaks ristsõna: sõnaotsingu ristsõna (Word Search) ja tavaline ristsõna (Criss-Cross).

Ristsõnad pane pildina oma ajaveebi üles. Selleks kasuta Print Screeni klahvi.